Съобщение за ОС

Общо събрание

Варна

На основание чл. 15 ал. 1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България се свиква редовно Общо събрание на НПСС на 17 Декември 2017г. от 10:00 часа в град София с домакин Военна академия "Г. С. Раковски", Аула "Раковски".

.

НПСС с отворена приемна на изложението във Варна

Националното представителство на студентските съвети участва с отворена приемна във Варна днес, 02 Октомври 2016 година. Приемната на НПСС е част от XII Младежко изложение, което се бе в рамките на Националната конференция „Цифрова грамотност и социални умения в 21 век".

Младежкото изложение имаше за цел да представи различните активности на младежките организации в страната, методите за включване на младежта, доброволческата инициативност и неформалното обучение.

По време на събитието бяха презентирани проекти и практики за работа с аудитория в целевата група между 16 и 35 г.

Снимки от събитието 

Партньори

Вие сте тук:Начало Новини НПСС с отворена приемна на изложението във Варна

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова