Съобщение за ОС

Общо събрание

Варна

На основание чл. 15 ал. 1 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България се свиква редовно Общо събрание на НПСС на 17 Декември 2017г. от 10:00 часа в град София с домакин Военна академия "Г. С. Раковски", Аула "Раковски".

.

НПСС е активен партньор на „Аз вярвам и помагам“

На 4 април 2017 година в морската ни столица Варна, заедно с колегите от Студентските съвети на Висшите училища във Варна бяха предоставени събраните от началото на годината пластмасови капачки за инициативата „Аз вярвам и помагам“. Предаденото количество капачки ще бъде добавено към други доброволни дарения, за да бъдат рециклирани.

Вижте останалите новини във Facebook. Последвайте ни в социалната мрежа.

Събраните средства ще бъдат използвани за закупуване на медицинска апаратура за отделенията по неонатология в Специализирана болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов“ – Варна и Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна“ – Варна.

Това е поредната дарителска акция на Националната студентска организация, с което се затвърждават добрите практики .

НПСС вярва, че все повече граждани и млади хора ще припознаят такива дарителски акции, с които да се помогне на хората в нужда.

Партньори

Вие сте тук:Начало Новини НПСС е активен партньор на „Аз вярвам и помагам“

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова