НПСС България - Новини от нас

Форум „Висше образование" ще събере на едно място трите най-важни страни във висшето образование, а именно – студенти, бизнес и университети. Събитието се организира от Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и Асоциацията на младежките организации (АМО) и ще се проведе на 28 Октомври 2014 година в Тържествена зала на Университет по библиотекознание и информационни технологии.

Националното представителство на студентските съвети в Република България и Изи Консулт ще партнират по инициативата CV Hospital/CV First Aid и ще бъда проведена в партньорство с висшите училища в страната.

Националното представителство на студентските съвети обявява процедура за подбор на студенти за участие в Експертни групи за оценяване и акредитация на областите на образование, посочени в Приложение 1.

Националното представителство на студентските съвети и компания „ First Online Solutions" обсъдиха съвместно сътрудничество с цел подобряване на връзката между студентите, които се обучават в университетите в страната и реалната бизнес среда. Срещата се проведе в рамките на „Летен университет", организиран от НПСС през м. август 2014 година.

Ръководството на Националното представителство на студентските съвети обяви, че подкрепя кандидатурата на Варна за Европейска младежка столица 2017. В рамките на Летен университет 2014, НПСС организира редица обучителни мероприятия в подкрепа на единствената кандидатура на България.

Като част от междуведомствената група за изпълнение на Структурния диалог НПСС Ви кани да вземете участие в първото обучение по проекта за повишаване на информираността на младежките организации за СД.

Поздравителен адрес от Председателя на Националното представителство на студентските съвети в Република България

Изготвен е актуализиран вариант на Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014-2020 г., както и План за действие на мерките по Стратегията за развитие на висшето образование в Р България за периода 2014-2020 г.

Националното представителство на студентските съвети търси активните студенти - спортисти, които да представят държавата ни в IV-то издание на EUROIJADA, този ноември в Солун.

Страница 9 от 35

Партньори

Вие сте тук:Начало

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова