НПСС България - Новини от нас

Представители на ръководството и НПСС участваха на 01 и 02 май 2014 година в честванията на 138-та годишнина от избухването на Априлското въстание, които започнаха в Панагюрище на 01 май. 
Зам.-председателят на НПСС г-жа Яна Вангелова и представители на ръководството на НПСС посетиха Пловдивски университет "Паисий Хилендарски" и присъстваха на финалната част от състезанието „Аз знам повече".
На 29 април 2014 г. се проведе първата студентска научна конференция на тема „Икономическото състояние на България и тенденции за развитие" под патронажа на ректора на Икономически университет – Варна проф. д-р Пламен Илиев и зам.-ректора по „Научноизследователска дейност" - доц. д-р Веселин Хаджиев.
Зам.-председателят на НПСС г-н Иван Кутуев участва в Младежка спортна доброволческа академия, която се организира от Асоциация за развитие на българския спорт по програма „Младежта в действие", финансиран от Европейската комисия.
Зам.-председателят на НПСС г-жа Яна Вангелова и представители на НПСС се срещнаха с ръководството на Бургаския свободен университет и студенти от всички специалности.
Юбилейна практическа студентска конференция се проведе в дните 25 - 29 април 2014 година в Бургас. В рамките на събитието участва и зам.-председателя на НПСС г-жа Яна Вангелова, заедно с представители на университети от цялата страна.
Студентската общност на България отново участва в кампанията „Да изчистим България за един ден". Организацията се провежда от Студентските съвети и Националното представителство на студентските съвети в Република България, а събитието е в рамките на глобалната инициатива Let's Do It World, която в България се организира от bTV.
Националното представителство на студентските съвети Ви кани да се включите в допитване, касаещо академичното изследване на тема „Участие на заинтересованите страни в планирането и програмирането на средствата от ЕС" с акцент върху разработването на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020г. /ОПНОИР/.
Зам.-председателят на НПСС г-жа Яна Вангелова заедно с членовете на ИС г-жа Събина Бодурова и г-н Иван Прокопиев се срещнаха с ръководството на висшето училище и студенти от Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство в Пловдив.
Страница 10 от 34

Партньори

Вие сте тук:Начало

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова