ПРОТОКОЛИ
от проведени заседания на Контролен къвет на НПСС
 
В процес на разработка!
 
  • Протоколи от заседания на КС за 2016 година
В процес на разработка!
  • Протоколи от заседания на КС за 2015 година
В процес на разработка!
  • Протоколи от заседания на КС за 2014 година
В процес на разработка!
  • Протоколи от заседания на КС за 2013 година

В процес на разработка!

  • Протоколи от заседания на КС за 2012 година

В процес на разработка!

  • Протоколи от заседания на КС за 2011 година
В процес на разработка!

Партньори

Вие сте тук:Начало Общо събрание ПРОТОКОЛИ Контролен съвет

Банкова информация

investvank
IBAN: BG29IORT73801036638400
BIC: IORTBGSF

НАЦИОНАЛНО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО
НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ
ЕИК 130 301 327

София, пл. "Народно събрание" №10
МОЛ: Яна Вангелова