С мисия за качествено образование!

 • image

 • image

 • image

Our school goals

Съобщение за Общо събрание

На основание чл.15, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България се свиква Общо събрание на НПСС на 18 Юни 2022 година от 11,00 часа в град Варна с домакин Студентски съвет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", зала УСК1.

Към поканата

Администрация на НПСС

 
Мариян Ников
Администратор на НПСС
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
 
Връзки с обществеността:
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 
 
Информационно обслужване:
е-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите. 

Контролен съвет

Главен секретар на НПСС

Контролният съвет e орган за вътрешен контрол върху дейността на НПСС. За членове на Контролен съвет се избират само членове на Общото събрание с право на глас, отговарящи към момента на избора си на чл.12 ал.(1) т.1 и ал.(3)и(4) от Правилника на НПСС. За членовете на Контролен съвет не могат да бъдат избирани членове на Изпълнителен съвет, Председател на НПСС, Заместник-председатели на НПСС. КС се състои от петима членове, които се избират с явно гласуване за срок от две години. Издигането на кандидатури за членове на Kонтролен съвет се извършва на заседание на Общо събрание.

 • Мартина Стоянова
  председател на КС
  Академия на МВР
 • Веселина Стефанова
  Технически университет - Габрово
 • Стелла Хаджиева
  Стопанска академия "Димитър А. Ценов" - Свищов

 • Станислава Ризова
  Национална музикална академия "Проф. Панчо Владигеров"

 • Стоян Иванов
  Колеж по туризъм - Благоевград

Главен секретар

Контролен съвет на НПСС

Главният секретар се утвърждава от ИС по предложение на Председателя на НПСС. Към момента на избора си главният секретар трябва да е член на ОС с право на глас. Мандатът на Главният секретар започва от момента на утвърждаването му до приключване на мандата на органа, който го е утвърдил. Функциите на Главния секретар са: организира текущата дейност на НПСС между заседанията на ИС и ОС; предлага пред ИС за утвърждаване структура на секретариат; координира и ръководи дейността на секретариата; подпомага Председателя на НПСС по въпроси, свързани с административното и финансовото управление, както и с управлението на имуществото на НПСС; грижи се за информационната осигуреност и придава публичност на дейността на НПСС; периодично отчита дейността си пред Председателя на НПСС и ИС.

  Константина Каракадиева
  Главен секретар на НПСС
  Медицински университет - гр. Плевен
  e-mail: Този имейл адрес е защитен от спам ботове. Трябва да имате пусната JavaScript поддръжка, за да го видите.

Изпълнителен съвет

Изпълнителен съвет на НПСС

Изпълнителният съвет (ИС) е оперативен орган за управление на НПСС. За членове на ИС се избират само членове на ОС с право на глас. ИС се състои от девет членове, които се избират с явно гласуване за срок от две години. Председателят на НПСС по право е член на ИС. Членовете на ИС не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата, независимо от преминаването за обучение в друга образователно-квалификационна степен или друго висше училище. Председателят на НПСС по право председателства заседанията на ИС.

 • Даниел Парушев
  Университет за национално и световно стопанство

 • Симона Михайлова
  Международно висше бизнес училище

 • Илиян Кордев
  Технически университет - София

 • Мая Минкова
  Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски"

 • Делян Плачков
  Висше училище по агробизнес и развитие на регионите

 • Виктория Палигорова
  Пловдивски университет "Паисий Хилендарски"

 • Нора Ангелова
  Химикотехнологичен и металургичен университет 

 • Розалия Кънева
  Технически университет - Варна

 • Преслава Петранова
  Национална художествена академия

Изборни процедури за мандат 2022-2024

На 19 Февруари 2022 година  в гр. София, Национален студентски дом ще бъде проведено Общо събрание на Националното представителство на студентските съвети, на което ще бъде направен отчет за дейността за мандат 2020-2022 година.

В рамките на Общото събрание ще бъдат проведени и избори за нов Председател на организацията, както и членове на ръководството, които ще работят през мандатната програма за 2022-2024 година.

На проведеното Общо събрание на 15 Януари 2022 година в Национална спортна академия "Васил Левски" беше издигната кандидатурата за председател на един делегат от всички висши училища, които надлежно отговарят на нормативните изисквания на ПДОС на НПСС.

Платформата на кандидата за председател на НПСС може да разгледате след като кликнете ТУК
Платформата е заведена в деловодството на НПСС с вх. № 010/18.01.2022 година в 14:30 часа. 
Платформата е качена от администратор в сайта на НПСС на 19.01.2022 година в 23:30 часа.

Платформа на Даниел Парушев

Покана за Общо събрание на НПСС за провеждане на избори за ръководство на НПСС в мандат 2022-2024 година

В процес на разработка!
 • НПСС в медиите

  НПСС активно присъства в медийното пространство, за да представя своите позиции и политики за студентите в България.

  Подробности
 • Позиции на НПСС

  Нашите позиции са насочени към сферата на висшето образование, социалните и младежките политики.

  Подробности
 • Развиващи политики

  Нашите представители участват в експертни съвети и специализирани комисии, в които развиваме своите политики.

  Подробности
 • Алумни клуб на НПСС

  Очаквайте скоро откриването на клуб на бившите представители на НПСС.

  Вход

52

Студентски съвета


156

Представители

Our school goals

Национален студентски дом

Национално представителство на студентските съвети в Република България се помещава в сградата на Националния студентски дом.

Сградата се намира на пл. „Народно събрание“ 10 в София. Представлява архитектурен паметник на културата от местно значение. Построена е през 1933 г.

Повече

За контакти

02 4414 990