С мисия за качествено образование!

 • image

 • image

 • image

Our school goals

Съобщение за Общо събрание

На основание чл.15, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България се свиква Общо събрание на НПСС на 18 Юни 2022 година от 11,00 часа в град Варна с домакин Студентски съвет на Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", зала УСК1.

Към поканата

Яна Вангелова

Яна Вангелова

Председател на НПСС

Родена в град Сливен. Средното си образование завършва в ПГТО „Добри Желязков” като първенец на випуска. Обучава се в университет „Проф. д-р Асен Златаров” – гр. Бургас, където завършва бакалавърската си програма по Маркетинг и магистърска програма по Международен бизнес. В момента е докторант по научна специалност „Организация и управление на производството” и магистър по „Управление на европейски проекти“. Владее свободно гръцки и английски език.
През мандатна програма 2014 - 2016 година е част от Изпълнителния съвет на Националното представителство на студентските съвети (НПСС) и Заместник - Председател на организацията. През мандатна програма 2016 - 2018 година е Председател на Националното представителство на студентските съвети и член на Европейския студентски съюз.


Избрана на 02.2018 година
Мандат до 02.2020 година
Tags Themeforest envato youtube web design
Страница Facebook
Биография

Васил Силяновски

Васил Силяновски

Заместник председател на НПСС

Роден е в град София. Средното си образование завършва в 73 СОУ „Владислав Граматик“ в град София. Завършил бакалавърска програма по Международна бизнес администрация във Виенският университет, където е член и на студентското представителство. Завършил магистърска програма по „Право” в Софийски университет „Св. Климент Охридски”. В момента е магистър по научна специалност „Стратегическо управление“ в Софийският университет „Св. Климент Охридски”. Завършил специализация „Финанси” в Хумболтовият университет на Берлин. От 2015 до 2017 е председател на Студентскси съвет на Софийския Университет. От 2016 година е Заместник – Председател на Националното представителство на студентските съвети в Република България и представител на България в Европейския студентски съюз. Владее свободно немски и английски език.


Избран на 02.2018 година
Мандат до 02.2020 година
Tags Themeforest envato youtube web design
Страница Facebook
Биография
В процес на разработка!
 • НПСС в медиите

  НПСС активно присъства в медийното пространство, за да представя своите позиции и политики за студентите в България.

  Подробности
 • Позиции на НПСС

  Нашите позиции са насочени към сферата на висшето образование, социалните и младежките политики.

  Подробности
 • Развиващи политики

  Нашите представители участват в експертни съвети и специализирани комисии, в които развиваме своите политики.

  Подробности
 • Алумни клуб на НПСС

  Очаквайте скоро откриването на клуб на бившите представители на НПСС.

  Вход

52

Студентски съвета


156

Представители

Our school goals

Национален студентски дом

Национално представителство на студентските съвети в Република България се помещава в сградата на Националния студентски дом.

Сградата се намира на пл. „Народно събрание“ 10 в София. Представлява архитектурен паметник на културата от местно значение. Построена е през 1933 г.

Повече

За контакти

02 4414 990