С мисия за качествено образование!

Общо събрание 04.02 - НБУ

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА СТУДЕНТСКИТЕ СЪВЕТИ,
На основание чл. 15 ал. 1  от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България и във връзка с постъпило писмо от Председателя на НПСС, свиквам редовно Общо събрание на НПСС на 04 Февруари 2012 г. от 10,30 часа в град София с домакин Студентски съвет на Нов български университет.
ДНЕВЕН РЕД:
1. Отчет на Председателя на НПСС за периода от 01 Януари 2012 година до 03 Февруари 2012 година;
2. Обсъждане и приемане на Проектобюджет за 2012 година;
3. Обсъждане и приемане на календарен план за дейността на НПСС за 2012 година;
4. Обсъждане и приемане на Правилник за дейността, организацията и структурата на НПСС;
5. Избор на Зам. - председатели на НПСС;6. Избор на членове на Постоянни комисии на НПСС;
7. Избор на членове на Временна комисия за изготвяне на процедура за подбор на експерти, с цел участие в процедурите по оценяване и акредитация по области на висшето образование към Националната агенция за оценяване и акредитация;
8. Обсъждане и гласуване на предложения за представители на НПСС в Управителния съвет на Националния студентски дом;
9. Други:
9.1. Информация за организирането и провеждането на “Студентска зимна балканиада”;
9.2. Представяне на Секретариата;
9.3. Определяне на представители, които ще участват в среща – дискусия, относно закона за ЗВО;
9.4 Представяне на проект за Информационен бюлетин на НПСС;
9.5 Разни.
Общото събрание ще се проведе в периода  03.02 – 05.02.2012 г. в град София.
Домакин: Студентски съвет на Нов български университет.
В рамките на ОС на НПСС на 03 Февруари 2012 година ще се проведе Национална студентска конференция „България 2020: „Общество и икономика на знанието и успеха”.
 
Забележка: При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на адрес: www.npss.bg. 
За повече информация, относно настаняване и програма:
София Стефанова – 0883 324666
Владимир Николов – 0899 649424
 
 
Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
Актуализирай регистрацията си в Общото събрание ТУК
Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
 
Поздрави,
Председател на ОС на НПСС
Димитър Казаков

За контакти

02 4414 990