С мисия за качествено образование!

Общо събрание на НПСС 09.04.2022

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
На основание чл.15, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 09 Април 2022 година от 14,00 часа в град София с домакин Студентски съвет на Университет по архитектура, строителство и геодезия, Зала: 228.

ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя на НПСС за периода 20.02. – 08.04.2022 година;
2. Доклад на Контролния съвет на НПСС за периода 20.02. – 08.04.2022 година;
3. Утвърждаване на Водещ на Общото събрание на НПСС за мандат 2022 – 2024 година;
4. Обсъждане и приемане на годишен бюджет на НПСС за 2022 година;
5. Обсъждане и приемане на годишен план за дейността на НПСС за 2022 година;
6. Политики, позиции и партньорства на НПСС;
7. Формиране на постоянните комисии към НПСС;
8. Други.
 

Общото събрание ще се проведе в периода 08 – 10.04.2022г. в град София с домакин: Студентски съвет на Университет по архитектура, строителство и геодезия.
На 08 Април 2022 година от 19:00 часа в Аулата на Университет по архитектура, строителство и геодезия ще се проведе 15-то издание на Национален приз „Студент на годината”.
Регистрация за участие в ОС на НПСС се подават до 20:00 часа на 06.04. /Сряда/ чрез платформата: https://forms.gle/yj6oF5RneyAS731P8 

При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство

 
За повече информация:
Даниел Парушев – Председател, тел.: 0897 49 6262,
Емилия Хинкова – СС на УАСГ, тел.: 0878 34 4010
Мариян Ников – тел. 0889 02 4849
  • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Правилник на НПСС може да видите ТУК
  • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Резервация на делегатите ТУК - резервация за участие в ОС и настаняване на делегатите
  • Правила за работа на Общото събрание ще намерите ТУК
01 Април 2022 година
град София
 
Даниел Парушев - Председател на НПСС  13031
13031

За контакти

02 4414 990