С мисия за качествено образование!

Общо събрание на НПСС 10-12.12.2021

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

На основание чл.18, ал.1, т.2 от Правилника за дейността, организацията и структурата на Националното представителство на студентските съвети в Република България свиквам Общо събрание на НПСС на 11 Декември 2021 г. от 11:00 часа в град София с домакин Студентски съвет на Химикотехнологичен и металургичен университет, Зала: „Проф. д-р Асен Златаров”.
 
ДНЕВЕН РЕД:
1. Доклад на Председателя на НПСС за периода от 25.06 – 10.12.2021 година.
/докладват Председателят на НПСС; Зам.-председателите на НПСС по ресори/
2. Актуална обстановка, политики, позиции и партньорства.
/докладва Председателят на НПСС/
3. Обсъждане изменението на Бюджета на НПСС за 2021 година.
/докладва Председателят на НПСС/
4. Обсъждане изпълнението на Календарния план на НПСС за 2021 година.
/докладва Председателят на НПСС/
5. Обсъждане организацията и провеждането на предстоящи събития на НПСС за 2021 година.
/докладва Председателят на НПСС/
6. Други.
 
Общото събрание ще се проведе в периода 10 – 12.12.2021г. в град София с домакин: Студентски съвет на Химикотехнологичен и металургичен университет.
Регистрация за участие в ОС на НПСС се подават до 20:00 часа на 08.12. /Сряда/ чрез платформата: https://forms.gle/KYNLzNJ99byR3LsG9
При промяна на представителя с право на глас от съответния Студентски съвет е задължително представянето на уведомително писмо, съгласно утвърдената форма, и препис-извлечение от протокола за избора. Образец на писмото ще намерите в уеб страницата на НПСС на Процедура за членство
 
За повече информация:
Даниел Парушев – Председател, тел.: 0897 49 6262,
Нора Ангелова - СС на ХТМУ, тел.: 0894 511 244,
Мариян Ников – Администратор на НПСС, тел. 0889 02 48 49
  • Покана за Общото събрание може да намерите ТУК
  • Правилник на НПСС може да видите ТУК
  • Програмата за Общото събрание може да намерите ТУК /разработва се/
  • Резервация на делегатите ТУК - резервация за участие в ОС и настаняване на делегатите
  • Правила за работа на Общото събрание ще намерите ТУК
03 Декември 2021 година, София
 
Даниел Парушев - Председател на НПСС  13031

За контакти

02 4414 990