С мисия за качествено образование!

Позиции на НПСС за 2017 година

НПСС България - Становища
2017 ГОДИНА  
 
 
Вид: Становище
Адресирано до: Иван Портних - кмет на община Варна, Тодор Балабанов - председател на Общински съвет - Варна, Лилия Христова - Директор на Дирекция "Образование и младежки дейности"
Писмо: Изх. 036/06.03.2017 година
 
 
Вид: Позиция
Адресирано до: Проф. Даниела Дашева - Министър на младежта и спорта
Писмо: Изх. 068/20.04.2017 година
 
 
НПСС България - Становища Политика на държавата по предоставяне на стипендии за докторанти
Вид: Позиция
Адресирано до: Милена Дамянова - Председател на ПК по образование и наука към НС, Менда Стоянова - Председател на ПК по бюджет и финанси в НС, Красимир Вълчев - Министър на образованието и науката, Владислав Горанов - Министър на финансите
Писмо: Изх. 245/30.10.2017 година

За контакти

02 4414 990